Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

predávajúceho VR PROSPECT, s.r.o.

 

Meno a priezvisko:      .............................................................................................

 

Adresa bydliska:       .............................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:            ............................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

  

týmto u predávajúceho VR PROSPECT, s.r.o., sídlo Sládkovičova 1509/17, IČO: 53791266, na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.kuulshop.sk, reklamujem nižšie uvedený tovar s uvedeným popisom vád.

 

 

Číslo objednávky alebo faktúry: ...............................................................................

 

Dátum objednania: .................................................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru: .........................................................................................

 

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

 

............................................................................................................................

 

Popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

 

............................................................................................................................

 

............................................................................................................................

 

............................................................................................................................

 

............................................................................................................................

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

 

............................................................................................................................

 

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................

 

Prílohy:..................................................................................................................

 

............................................................................................................................

 

 

 

V ..................................., dňa ..................., podpis ..........................